Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Język migowy
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
14623250   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Wykaz Konsultantów Wojewódzkich w ochronie zdrowia. Zobacz inne informacje z tej kategorii.


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.) określa zasady powoływania i odwoływania konsultantów krajowych, wojewódzkich oraz wojskowej służby zdrowia, zadania i sposób finansowania realizacji zadań.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w. cyt. ustawy, wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może powołać konsultanta wojewódzkiego spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kadencja konsultanta wojewódzkiego trwa 5 lat (art. 7 ust.1). Przypadki odwołania konsultanta przed upływem kadencji określone zostały w art. 7 ust. 2.

Kandydat na konsultanta wojewódzkiego musi posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie - w dziedzinie pokrewnej.

Dziedziny medycyny dzieli się na dziedziny podstawowe i szczegółowe. Ta sama osoba może pełnić funkcję konsultanta wojewódzkiego w tej samej dziedzinie w innym województwie. Zadania konsultantów wojewódzkich określa art. 9 i 10 ww. ustawy.

Wysokość maksymalnego wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 129, poz. 736)

Wykaz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach medycyny - plik do pobrania poniżej


Publikator: Wiesław Kędzior Data utworzenia:  2012-03-14 00:00:00
Data publikacji:  2012-03-15 08:23:47
Data modyfikacji:  2015-07-13 15:27:39 


Załączniki do informacji:
wykaz_konsultantow.pdf [pobierz plik]

Informacja byla modyfikowana.
  Aktualizacja stanu na dzień 14 marca 2012 r.

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl