Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Język migowy
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
15293732   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Zakład Pracy Chronionej „Astop” A.A. Jaworowscy sp. j.. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

 

Zakład Pracy Chronionej "Astop" A.A. Jaworowscy sp. j., ul. Rycerska 28, 15-157 Białystok.

 

NIP - 966-170-64-63,

 

Kierującym jednostką kontrolowaną jest prezes Pan Adam Jaworowski.

Kontrolę w dniu 19 stycznia 2007 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

Pani Katarzyna Liedke-Charkiewicz - inspektor wojewódzki

Pan Marek Janusz Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr PS.VI.939/04/07 z dnia 12 stycznia 2007 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

Spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją nr 1/2007.

 

W trakcie kontroli problemowej zbadano:

1. Status prawny pracodawcy prowadzącego z.p.ch.:

- pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego o numerze 0000180942 z dnia 17.05.2006 r. (data rejestracji 26.11.2003 r.) wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Kontrolą objęto okres od 1 grudnia 2005 r. do 19 stycznia 2007 r.

3. Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

- działalność prowadzona jest w zakładzie w Białymstoku, przy ul. Rycerskiej 28.

4 Stan zatrudnienia:

- ogółem w zakładzie - 28 osób, w tym niepełnosprawnych 26 - osób.

5. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- produkcji rajstop.

6. W budynku w Białymstoku przy ul. Rycerskiej 28 znajdują się:

- pomieszczenia produkcyjne, magazyn, biuro, pomieszczenia socjalno-higieniczne, gabinet pielęgniarski.

7. W dniu kontroli w siedzibie firmy znajdowało się:

- ogółem 19 osób, z przedstawionych list obecności pracowników wynika, że w tym dniu nieobecnych było 9 osób - 1 osoba przebywała na urlopie wypoczynkowym, 5 osób na zwolnieniach lekarskich, 3 osoby niepełnosprawne na urlopach wychowawczych.

 

      Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 10 osób niepełnosprawnych, na podstawie, których stwierdzono, że posiadają:

 • Nr 1 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- lekki stopień niepełnosprawności, okresowy do 31 października 2007 r. orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce, umowa o pracę na czas określony do 30 września 2007 r., stanowisko - referent ds. sprzedaży,
 • Nr 3 - III grupa inwalidzka na trwałe, orzeczenie z 03 października 1996 r. Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 9 w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2012 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 5 - III grupa inwalidzka na trwałe, orzeczenie z 07 kwietnia 1988 r. Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 9 w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 31 maja 2010 r., stanowisko - szwaczka-krawcowa,
 • Nr 8 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- lekki stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe, orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2010 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 9 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- lekki stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe, orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 31 maja 2010 r., stanowisko - operator maszyn dziewiarskich,
 • Nr 15 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- lekki stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe, orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce, umowa o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2010 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 20 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- umiarkowany stopień niepełnosprawności, okresowy do 31 marca 2007 r. orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 31 maja 2012 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 22 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- umiarkowany stopień niepełnosprawności, okresowy do 30 września 2008 r. orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 30 czerwca 2010 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 23 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- umiarkowany stopień niepełnosprawności, okresowy do 30 kwietnia 2008 r. orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2016 r., stanowisko - szwaczka-konfekcjoner,
 • Nr 25 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe, orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 30 września 2009 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,

 

            Praca w zakładzie odbywa się na jedną zmianę w godzinach od 6-tej do 14-tej.

 

            Osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony.

 

      Kontrolą objęto losowo wybrane listy obecności - z dnia 31 grudnia 2005 r. i 30 czerwca 2006r., a także z dnia 19 stycznia 2007 r. i z tych samych dni listę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, na podstawie, których stwierdzono:

 

Data

Zatrudnieni wg list płac

Zatrud. osób z lekkim stop. niepełnosprawności

Zatrud. osób z umiark. stop. niepełnosprawności.

Zatrud. osób ze znacznym stop. niepeł-nosprawności

% zatrud

niepełenospr.

% zatrud

niepełenospr. - stop. umiark + znaczny

30.12.

2005r.

30

18

10

-

93,33

33,33

30.06.

2006r.

30

18

10

-

93,33

33,33

19.01.

2007 r.

28

15

11

-

92,86

39,28

 

W trakcie kontroli ustalono:

I. Funkcjonowanie zakładu pracy chronionej pod kątem spełniania warunków określonych w art. 28 cyt. wyżej ustawy o rehabilitacji:

1.      z.p.ch. ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 92,86%,

2.      z.p.ch. ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem w wysokości 39,28%,

3.      osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie nie wykonują pracy nakładczej,

4.      do liczby pracowników, o których mowa w art. 21. ust.1 ustawy nie wlicza się osób nie będących osobami niepełnosprawnymi, określonymi w art. 21 ust.5 ustawy,

5.      z.p.ch. "Astop" A.A. Jaworowscy sp. j., ul. Rycerska 28, 15-157 Białystok przedstawił decyzję PIP - Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku: z dnia 20 lutego 2004 r., znak 01023/K012/2004,

 1. w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej, zakład zatrudnia pielęgniarkę na podstawie umowy o pracę z dnia 1 grudnia 2005 r. na czas określony do 31 grudnia 2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, która posiada dyplom ukończenia Wydziału Pielęgniarstwa Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach z dn. 14 czerwca 1978 r., Nr 212, Zaświadczenie Nr 0204821P z dnia 2 września 2004 r. o Prawie Wykonywania Zawodu Pielęgniarki wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
 2. w celu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Zakład Pracy Chronionej "Astop" A.A. Jaworowscy sp. j., ul. Rycerska 28, 15-157 Białystok zawarł w dniu 30 kwietnia 2004 r. umowę na czas nieokreślony z aneksem z Podlaską Spółdzielnią Pracy "Jubilat", ul. Krakowska 5, 15-875 Białystok i w dniu 20 lutego 2004 r. umowę-zlecenie na czas nieokreślony z Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnią Pracy "Eskulap", 15-453 Białystok, ul. Nowy Świat 11c o świadczenie w/w usług.

II. Wypełnianie obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków realizacji obowiązków z.p.ch.:

- prowadzący z.p.ch. terminowo przedstawia Wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 3 ust. 1 i 3 ustawy (do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze).

 

Kontrolujący poinformowali o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących stwierdzeń zawartych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

 

Prezes:                                                                      Przeprowadzający kontrolę:

Adam Jaworowski.                                                     Marek Janusz Liberadzki.

                                                                                   Katarzyna Liedke Charkiewicz.

 

Białystok, 20 lutego 2007 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2007-02-23 10:10:42
Data publikacji:  2007-02-23 10:10:42
Data modyfikacji:  2007-02-23 10:10:42 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl