Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Stan sprawy
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Załatwianie spraw (poradnik klienta)
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Malwina Pawelska
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-215 Białystok
telefon: 857439493
faks: 857439231
e-mail: mpawelska@bialystok.uw.gov.pl
Barbara Praczukowska-Niekludow
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 347
faks: 85 7439 231
e-mail: jpraczukowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
20638040   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Zakład Pracy Chronionej „Astop” A.A. Jaworowscy sp. j.. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

 

Zakład Pracy Chronionej "Astop" A.A. Jaworowscy sp. j., ul. Rycerska 28, 15-157 Białystok.

 

NIP - 966-170-64-63,

 

Kierującym jednostką kontrolowaną jest prezes Pan Adam Jaworowski.

Kontrolę w dniu 19 stycznia 2007 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

Pani Katarzyna Liedke-Charkiewicz - inspektor wojewódzki

Pan Marek Janusz Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr PS.VI.939/04/07 z dnia 12 stycznia 2007 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

Spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją nr 1/2007.

 

W trakcie kontroli problemowej zbadano:

1. Status prawny pracodawcy prowadzącego z.p.ch.:

- pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego o numerze 0000180942 z dnia 17.05.2006 r. (data rejestracji 26.11.2003 r.) wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Kontrolą objęto okres od 1 grudnia 2005 r. do 19 stycznia 2007 r.

3. Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

- działalność prowadzona jest w zakładzie w Białymstoku, przy ul. Rycerskiej 28.

4 Stan zatrudnienia:

- ogółem w zakładzie - 28 osób, w tym niepełnosprawnych 26 - osób.

5. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- produkcji rajstop.

6. W budynku w Białymstoku przy ul. Rycerskiej 28 znajdują się:

- pomieszczenia produkcyjne, magazyn, biuro, pomieszczenia socjalno-higieniczne, gabinet pielęgniarski.

7. W dniu kontroli w siedzibie firmy znajdowało się:

- ogółem 19 osób, z przedstawionych list obecności pracowników wynika, że w tym dniu nieobecnych było 9 osób - 1 osoba przebywała na urlopie wypoczynkowym, 5 osób na zwolnieniach lekarskich, 3 osoby niepełnosprawne na urlopach wychowawczych.

 

      Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 10 osób niepełnosprawnych, na podstawie, których stwierdzono, że posiadają:

 • Nr 1 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- lekki stopień niepełnosprawności, okresowy do 31 października 2007 r. orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce, umowa o pracę na czas określony do 30 września 2007 r., stanowisko - referent ds. sprzedaży,
 • Nr 3 - III grupa inwalidzka na trwałe, orzeczenie z 03 października 1996 r. Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 9 w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2012 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 5 - III grupa inwalidzka na trwałe, orzeczenie z 07 kwietnia 1988 r. Obwodowej Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 9 w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 31 maja 2010 r., stanowisko - szwaczka-krawcowa,
 • Nr 8 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- lekki stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe, orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2010 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 9 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- lekki stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe, orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 31 maja 2010 r., stanowisko - operator maszyn dziewiarskich,
 • Nr 15 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- lekki stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe, orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce, umowa o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2010 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 20 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- umiarkowany stopień niepełnosprawności, okresowy do 31 marca 2007 r. orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 31 maja 2012 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 22 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- umiarkowany stopień niepełnosprawności, okresowy do 30 września 2008 r. orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 30 czerwca 2010 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,
 • Nr 23 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- umiarkowany stopień niepełnosprawności, okresowy do 30 kwietnia 2008 r. orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2016 r., stanowisko - szwaczka-konfekcjoner,
 • Nr 25 . 13 - ony od 1 marca 2005 do 31 marca 2008 r.awnych (nt=- umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe, orzeczony przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowa o pracę na czas określony do 30 września 2009 r., stanowisko - dziewiarz-konfekcjoner,

 

            Praca w zakładzie odbywa się na jedną zmianę w godzinach od 6-tej do 14-tej.

 

            Osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony.

 

      Kontrolą objęto losowo wybrane listy obecności - z dnia 31 grudnia 2005 r. i 30 czerwca 2006r., a także z dnia 19 stycznia 2007 r. i z tych samych dni listę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, na podstawie, których stwierdzono:

 

Data

Zatrudnieni wg list płac

Zatrud. osób z lekkim stop. niepełnosprawności

Zatrud. osób z umiark. stop. niepełnosprawności.

Zatrud. osób ze znacznym stop. niepeł-nosprawności

% zatrud

niepełenospr.

% zatrud

niepełenospr. - stop. umiark + znaczny

30.12.

2005r.

30

18

10

-

93,33

33,33

30.06.

2006r.

30

18

10

-

93,33

33,33

19.01.

2007 r.

28

15

11

-

92,86

39,28

 

W trakcie kontroli ustalono:

I. Funkcjonowanie zakładu pracy chronionej pod kątem spełniania warunków określonych w art. 28 cyt. wyżej ustawy o rehabilitacji:

1.      z.p.ch. ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 92,86%,

2.      z.p.ch. ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem w wysokości 39,28%,

3.      osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie nie wykonują pracy nakładczej,

4.      do liczby pracowników, o których mowa w art. 21. ust.1 ustawy nie wlicza się osób nie będących osobami niepełnosprawnymi, określonymi w art. 21 ust.5 ustawy,

5.      z.p.ch. "Astop" A.A. Jaworowscy sp. j., ul. Rycerska 28, 15-157 Białystok przedstawił decyzję PIP - Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku: z dnia 20 lutego 2004 r., znak 01023/K012/2004,

 1. w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej, zakład zatrudnia pielęgniarkę na podstawie umowy o pracę z dnia 1 grudnia 2005 r. na czas określony do 31 grudnia 2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, która posiada dyplom ukończenia Wydziału Pielęgniarstwa Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach z dn. 14 czerwca 1978 r., Nr 212, Zaświadczenie Nr 0204821P z dnia 2 września 2004 r. o Prawie Wykonywania Zawodu Pielęgniarki wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
 2. w celu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Zakład Pracy Chronionej "Astop" A.A. Jaworowscy sp. j., ul. Rycerska 28, 15-157 Białystok zawarł w dniu 30 kwietnia 2004 r. umowę na czas nieokreślony z aneksem z Podlaską Spółdzielnią Pracy "Jubilat", ul. Krakowska 5, 15-875 Białystok i w dniu 20 lutego 2004 r. umowę-zlecenie na czas nieokreślony z Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnią Pracy "Eskulap", 15-453 Białystok, ul. Nowy Świat 11c o świadczenie w/w usług.

II. Wypełnianie obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków realizacji obowiązków z.p.ch.:

- prowadzący z.p.ch. terminowo przedstawia Wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 3 ust. 1 i 3 ustawy (do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze).

 

Kontrolujący poinformowali o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących stwierdzeń zawartych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

 

Prezes:                                                                      Przeprowadzający kontrolę:

Adam Jaworowski.                                                     Marek Janusz Liberadzki.

                                                                                   Katarzyna Liedke Charkiewicz.

 

Białystok, 20 lutego 2007 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2007-02-23 10:10:42
Data publikacji:  2007-02-23 10:10:42
Data modyfikacji:  2007-02-23 10:10:42 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl